Naujienos

Kviečiame suinteresuotas šalis, socialinius ir ekonominius partnerius susipažinti su projektų atrankos kriterijais, kurie nustatomi planuojamai 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano pažangos priemonės Nr. LT011-04-03-01 „Darnaus judumo skatinimas“ veiklai „Darnaus judumo skatinimas Vilniaus mieste“ įgyvendinti.

2024 m. birželio 18 d. Vilniuje septynių Vilniaus regiono savivaldybių merai pasirašė susitarimą įgyvendinti 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategiją. Savivaldybės susitarė bendradarbiauti planuojant investicijas ir kooperuojant turimus išteklius. Renginyje dalyvavęs vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius pasveikino merus ir savivaldybių atstovus.

Šią savaitę Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų merai pasirašė susitarimą dėl 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos. 2024–2029 m. Vilniaus miesto tvarios plėtros strategijos tikslas – tolygiai gerinti gyventojų gyvenimo kokybę: didinti gyvenamųjų rajonų patrauklumą, gerinti švietimo paslaugų prieinamumą ir didinti visuomenės sveikatos prevencinių paslaugų pasiūlą.

Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos vardu tariame nuoširdų Ačiū, kad esate kartu ir linkime džiaugsmingų Kalėdų.

Drąsių svajonių, nemirtingų idėjų ir neišsenkancios energijos ateinančiais 2024 metais!

Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos darbuotojai š. m. lapkričio 28 d. dalyvavo praktiniuose darbo su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis mokymuose.

2023 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ patalpose Vilniuje įvyko Vilniaus regioninės plėtros tarybos administracijos direktoriaus Evaldo Gusto ir Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos vyriausiosios specialistės Karolinos Narkiewicz susitikimas su Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovais – generaline sekretore, Marijampolės regiono plėtros tarybos nare Daiva Kvedaraite, Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos partnerių grupės pirmininke Jovita Pretzsch ir Nacionalinės plėtros tarybos nariu Ričardu Garuoliu.

Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorius Evaldas Gustas dalyvavo LR vidaus reikalų ministerijos organizuojamame Regioninės politikos forume 2023, kuris vyko š.m. birželio 21 d. konferencijų centre “5 dukros” Paberžėje (Viniaus raj.).

Forume buvo aptarta regionų plėtros planų prioritetai, regionų atsparumo globaliems iššūkiams didinimas, naujo vietos savivaldos modelio galimybės bei partnerių įsitraukimas į regionų plėtros planavimą.

Renginyje dalyvavo savivaldybių atstovai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, Vyriausybės ir ministerijų atstovai bei ekspertai.