Regiono plėtros planas 2022-2030 m.

2022-2030 m. Vilniaus regiono plėtros planas

2022‒2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano nauja redakcija patvirtinta Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. TS-51 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“. Sprendimas, Priedas. Nuoroda į e-tar.

2022‒2030 m. Vilniaus regiono plėtros planas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl 2022-2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“. Sprendimas, Priedas. Nuoroda į e-tar.

2022‒2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano pakeitimai:

Vilniaus regiono plėtros tarybos rugsėjo 21 d. sprendimas Nr. TS-40 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“. SprendimasPriedas. Nuoroda į e-tar.

Regiono plėtros kryptys

Nustatytos pagrindinės plėtros problemos:

 • Nemažėjantys ekonominiai netolygumai
 • Neužtikrinamos vienodos galimybės įgyti išsilavinimą
 • Nepakankama socialinė įtrauktis
 • Nepakankamai tvari gyvenamoji aplinka

Iškelti tikslai:

 • Mažinti ekonominius netolygumus
 • Plėtoti kokybiškas ir prieinamas švietimo paslaugas
 • Mažinti socialinę atskirtį
 • Švelninti neigiamą poveikį aplinkai

Numatomos pažangos priemonės pokyčiams pasiekti:

 • Veiksmingų ir prieinamų švietimo paslaugų plėtra
 • Palankių sąlygų ekonominiam augimui sudarymas funkcinėse zonose
 • Tvarios aplinkos užtikrinimas Vilniaus mieste su priemiesčiu
 • Socialinio būsto fondo plėtra
 • Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
 • Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas
 • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
 • Švarios aplinkos kūrimas

 

Planuojamos regiono investicijos siekia 422 mln. Eur, iš jų 211 mln. Eur ES lėšos

Pažangos priemonių pagrindimo aprašai

Nr. LT011-02-01-01 „VEIKSMINGŲ IR PRIEINAMŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA"
NR. LT011-03-03-01 „VISUOMENĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ GERINIMAS“
NR. LT011-04-02-01 „PRAEITYJE UŽTERŠTŲ IR PAŽEISTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“
NR. LT011-03-02-01 „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA“
NR. LT011-04-01-01 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“