Regiono plėtros planas 2022‒2030 m.

2022‒2030 m. Vilniaus regiono plėtros planas

2022‒2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano nauja redakcija patvirtinta Vilniaus regiono plėtros tarybos 2024 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“. Sprendimas, Priedas. Nuoroda į e-tar.

2022‒2030 m. Vilniaus regiono plėtros planas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl 2022-2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“. Sprendimas, Priedas. Nuoroda į e-tar.

2022‒2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano pakeitimai:

Vilniaus regiono plėtros tarybos 2024 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. TS-5 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“. Sprendimas, Priedas. Nuoroda į e-tar.

Vilniaus regiono plėtros tarybos 2024 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. TS-3 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“. Sprendimas, Priedas, Nuoroda į e-tar.

Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimas Nr. TS-59 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“. Sprendimas, Priedas. Nuoroda į e-tar.

Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimas Nr. TS-51 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“. Sprendimas, Priedas. Nuoroda į e-tar.

Vilniaus regiono plėtros tarybos rugsėjo 21 d. sprendimas Nr. TS-40 „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. TS-9 „Dėl 2022–2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“. SprendimasPriedas. Nuoroda į e-tar.

Regiono plėtros kryptys

Nustatytos pagrindinės plėtros problemos:

 • Nemažėjantys ekonominiai netolygumai
 • Neužtikrinamos vienodos galimybės įgyti išsilavinimą
 • Nepakankama socialinė įtrauktis
 • Nepakankamai tvari gyvenamoji aplinka

Iškelti tikslai:

 • Mažinti ekonominius netolygumus
 • Plėtoti kokybiškas ir prieinamas švietimo paslaugas
 • Mažinti socialinę atskirtį
 • Švelninti neigiamą poveikį aplinkai

Numatomos pažangos priemonės pokyčiams pasiekti:

 • Veiksmingų ir prieinamų švietimo paslaugų plėtra
 • Palankių sąlygų ekonominiam augimui sudarymas funkcinėse zonose
 • Tvarios aplinkos užtikrinimas Vilniaus mieste su priemiesčiu
 • Socialinio būsto fondo plėtra
 • Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
 • Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas
 • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
 • Švarios aplinkos kūrimas

 

Planuojamos regiono investicijos siekia 422 mln. Eur, iš jų 211 mln. Eur ES lėšos

Pažangos priemonių pagrindimo aprašai

Nr. LT011-02-01-01 „VEIKSMINGŲ IR PRIEINAMŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA"
NR. LT011-03-03-01 „VISUOMENĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ GERINIMAS“
NR. LT011-04-02-01 „PRAEITYJE UŽTERŠTŲ IR PAŽEISTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“
NR. LT011-03-02-01 „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA“
NR. LT011-04-01-01 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“
NR. LT011-04-01-02 „ATLIEKŲ RŪŠIUOJAMOJO SURINKIMO PLĖTRA“
NR. LT011-03-01-01 „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“
NR. LT011-04-02-02 „APLINKOS ORO MONITORINGO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“