Regioninės svarbos projektai

 

Regioninės svarbos projektai Patvirtinta Vykdytojas Informacija apie Regioninės svarbos projekto įgyvendinimą
Investicijos į UAB „Narbutas International“ plėtrą 2021–2029 m. 2020 m. lapkričio 10 d. Vilniaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/1S-98 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės pateikto pasiūlymo pripažinti projektą „Investicijos į UAB „Narbutas International“ plėtrą 2021-2029 m.“ regioninės svarbos projektu“ (Sprendimas) UAB „Narbutas International“ 2021 m. informacija

2022 m. informacija

Sporto komplekso su 50 m baseinu Draugystės g. 20 Elektrėnuose rekonstrukcija 2019 m. balandžio 11 d. Vilniaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/1S-40 „Dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos projekto „Sporto komplekso su 50 m. baseinu Draugystės g. 20 Elektrėnuose rekonstrukcija“ pripažinimo regioninės svarbos projektu” (Sprendimas) Elektrėnų savivaldybė
LTG Cargo gamybinės veiklos modernizavimas 2020 m. gruodžio 29 d. Vilniaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/1S-104 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos pateikto pasiūlymo pripažinti projektą „Vilniaus lokomotyvų remonto depo gamybinės veiklos modernizavimas“ regioninės svarbos projektu“ (Sprendimas) AB „LTG Cargo“
Vilniaus geležinkelio stoties rajono modernizacija ir plėtra, adresu Geležinkelio g. 2, Vilniuje 2019 m. vasario 21 d. Vilniaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/1S-24 „Dėl projekto „Vilniaus geležinkelio stoties rajono modernizacija ir plėtra“ pripažinimo regioninės svarbos projektu (Sprendimas) AB Lietuvos geležinkeliai
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste 2016 m. rugsėjo 12 d. Vilniaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. 51/1S-30 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste“ pripažinimo regioninės svarbos projektu“ (Sprendimas) UAB  Grinda

Bendra informacija:

Projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu, regioninės svarbos projekto įgyvendinimo priežiūros ir regiono plėtros tarybos sprendimo, kuriuo projektas pripažintas regioninės svarbos projektu, pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios priėmimo tvarkos aprašas (patvirtintas LR Vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1V-156)

Regioninės svarbos projekto statusas yra numatytas: