Teisės aktai

Įstatymai:

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. 612 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 292 „Dėl strateginio valdymo metodikos patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1482 „Dėl 2014-2020 metų nacionalines pažangos programos patvirtinimo“

 

Kiti teisės aktai:

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1K-237 „Dėl 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano “Naujos kartos Lietuva” įgyvendinimo“

LR Vidaus reikalų ministro 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1V-716 „Dėl regiono plėtros plano pažangos priemonės pagrindimo aprašo formos patvirtinimo“

LR Vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1V-807 „Dėl pasiūlymo dėl savivaldybės projekto (-ų) įtraukimo į regiono plėtros planą formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 713 “Dėl 2022-2030 metų regionų plėtros programos patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 1V-156 „Dėl Projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu, regioninės svarbos projekto įgyvendinimo priežiūros ir regiono plėtros tarybos sprendimo, kuriuo projektas pripažintas regioninės svarbos projektu, pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 1V-179 „Dėl Regionų plėtros tarybų kolegijų narių darbo laiko apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 1V-182 „Dėl Regiono plėtros tarybai skirtinų valstybės biudžeto lėšų apskaičiavimo ir skyrimo metodikos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-893  „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 1V-428 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų kriterijų ir principų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1K-199 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-511 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1V-706 „Dėl regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“

 

Programos:

Lietuvos regioninės politikos „Baltoji knyga“

2014-2020 metu Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742 patvirtinta „2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa“