Vidaus kontrolė

Vidaus kontrolė

Vilniaus regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės tvarkos aprašas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2023 m. gegužės 13 d.  sprendimu Nr. VS-7 Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vilniaus regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo bei valdymo proceso priemonių planas patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-15 “Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-34 “Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės ir rizikų vertinimo ir valdymo priemonių plano patvirtinimo” pakeitimo”.