Komisijos ir darbo grupės

Komisijos ir darbo grupės

Vilniaus regiono turizmo potencialo vystymo darbo grupė
Vilniaus regiono vieningos viešojo transporto sistemos darbo grupė
2021-2030 metų Vilniaus regiono plėtros plano rengimo darbo grupė
Vilniaus regiono plėtros tarybai teikiamų derinti teisės aktų projektų nagrinėjimo ir pasiūlymų teikimo darbo grupė