Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

Vilniaus regiono plėtros taryboje per einamuosius finansinius metus prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti sudaromų sutarčių bendra vertė neviršija 30 000 Eur be PVM, todėl netaikomos Lietuvos Republikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, išskyrus 17 ir 96 straipsnių nuostatas.