Kvietimų planai

Kvietimų planas priemonei Nr. LT011-02-01-01 „Veiksmingų ir prieinamų švietimo paslaugų plėtra“
Kvietimų planas priemonei Nr. LT011-04-02-01 „Praeityje užterštų ir pažeistų teritorijų tvarkymas“
Kvietimų planas priemonei Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“
Kvietimų planas priemonei Nr. LT011-03-02-01 „Socialinio būsto fondo plėtra“
Kvietimų planas priemonei Nr. LT011-04-01-01 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
Kvietimų planas priemonei LT011-04-01-02 „Atliekų rūšiuojamojo surinkimo plėtra“