Teisinė informacija

TEISĖS AKTAI

Įstatymai:

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1482 „Dėl 2014-2020 metų nacionalines pažangos programos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“

 

Kiti teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1V-706 „Dėl regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 1V-428 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų kriterijų ir principų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-893  „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1K-199 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1K-337 „Dėl techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1K-511 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemio naudojimo taisyklių patvirtinimo“

 

Programos:

Lietuvos regioninės politikos „Baltoji knyga“

2021-2027 metu Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa