Naujienos

Kviečiame susipažinti su 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos projektu. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategija yra skirta mažinti regiono vidinius ekonominius netolygumus ir teritorijų atskirtį, spręsti viešųjų paslaugų prieinamumo problemas. Veiksmai bus įgyvendinami funkcinėje zonoje, kuri formuojama savivaldybių iniciatyva, susitariant bendrai spręsti problemas.

Sveikiname su Lietuvos valstybės atkūrimo diena !!!

2022 m. gruodžio 15 d. parengtas Vilniaus regiono turizmo potencialo panaudojimo bendriems regiono turizmo maršrutams tyrimas, kuriuo siekiama įvertinti regiono turizmo plėtros galimybes, numatyti prioritetines turizmo vystymo kryptis, parengti bendrų turizmo maršrutų sukūrimo ir įgyvendinimo veiksmų planą, siekiant sustiprinti Vilniaus regiono turistinį patrauklumą bei padidinti turistų skaičių.

Daugiau informacijos:

Turizmo potencialo panaudojimo tyrimas