• Pradžia
  • >
  • Vilniuje vyko Vilniaus regiono plėtros tarybos partnerių grupės posėdis

Vilniuje vyko Vilniaus regiono plėtros tarybos partnerių grupės posėdis

2024-01-19 | Kolegijos partnerių grupė

Sausio 17 d. Vilniuje vyko Vilniaus regiono plėtros tarybos partnerių grupės posėdis, kuriame buvo aptarti svarbūs regiono plėtros ir partnerių grupės veiklos reglamentavimo klausimai. Diskusijos apėmė įvairias temas, siekiant užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą ir sėkmingą regiono plėtros įgyvendinimą.

Posėdžio metu Evaldas Gustas, Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos direktorius, ir Virginija Šimkutė, Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos ekspertė, pristatė 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos projektą. Funkcinės zonos strategijos apimtyje numatoma plėtoti bendrus turizmo maršrutus, kurti bendradarbystės erdves bei skatinti atliekų rūšiavimą Vilniaus regione. Diskutuota apie galimybes praplėsti numatytų veiklų spektrą, įtraukiant kuo platesnę tikslinę grupę asmenų.

Rasa Tamulevičiūtė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos regioninės politikos grupės vadovė, pristatė svarbias išvadas ir pasiūlymus, kylančius iš Vidaus reikalų ministerijos inicijuoto tyrimo bei vykusių konsultacijų su regionų plėtros tarybų partnerių grupių atstovais, regionų plėtros tarybų kolegijų ir regionų plėtros tarybų administracijų atstovais, dėl regionų plėtros tarybų partnerių grupių įsitraukimo į regiono plėtros tarybos veiklą gerinimo. Diskutuota dėl Regioninės plėtros įstatymu reglamentuotų nuostatų, susijusių su Partnerių grupės veikla, ir praktinių jų įgyvendinimo būdų, taip pat apie įsitraukimo į regiono plėtros tarybos veiklą skatinimą bei tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimą.

Partnerių grupė yra patariamasis Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos organas. Partnerių grupę sudaro šešiolika narių, kuriuos delegavo darbdavių ir profesinių sąjungų organizacijos, atrinktos į LR Trišalę tarybą, Nevyriausybinių organizacijų taryba ir Nacionalinė bendruomeninių organizacijų taryba.  Grupės veiklai pirmininkauja Jovita Pretzsch, Lietuvos profesinė sąjungos „Solidarumas“ deleguota atstovė.