• Pradžia
  • >
  • Įvyko pirmasis 2024 m. Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdis ir visuotinis dalyvių susirinkimas

Įvyko pirmasis 2024 m. Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdis ir visuotinis dalyvių susirinkimas

2024-01-31 | Kolegijos posėdžiai | Visuotinis dalyvių susirinkimas

Antradienį, sausio 30 d., nuotoliniu būdu įvyko Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis ir visuotinis dalyvių susirinkimas, kuriuose buvo priimti svarbūs sprendimai, susiję su 2024 metų tarybos veiklos planavimu.

Posėdžio metu buvo patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybos 2024 metų veiklos planas kartu su veiklos vertinimo rodikliais. Atnaujintas 2022‒2030 m. Vilniaus regiono plėtros planas, atsižvelgiant į savivaldybių pateiktus pasiūlymus dėl projektų, numatytų plėtros plane pagal pažangos priemonę Nr. LT011-02-01-01 „Veiksmingų ir prieinamų švietimo paslaugų plėtra“.

Taryba patvirtino 2022‒2030 m. Vilniaus regiono plėtros plano įgyvendinimo 2023 metais ataskaitą. Iki 2023 m. pabaigos suplanuotų Europos Sąjungos ir kitų tarptautinės paramos lėšų dalis nuo Regionų plėtros programoje  regionui numatytų lėšų sudaro 33,84 proc.

Vilniaus regione rengiama funkcinės zonos strategija, kurioje numatomi bendri savivaldybių veiksmai, skirti viešosios turizmo infrastruktūros prieinamumui didinti ir teikiamoms paslaugoms efektyvinti. Vilniaus regiono plėtros taryba pavedė Trakų rajono savivaldybės administracijai parengti investicijų projektą, kuris skirtas turizmo potencialui plėtoti Vilniaus regione.

Visuotinis dalyvių susirinkimas patvirtino Vilniaus regiono plėtros tarybos 2024 m. biudžetą.

Su visais Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdžiuose priimtais sprendimais ir jų priedais galite susipažinti: Sprendimai.

Su Vilniaus regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo sprendimais galite susipažinti: Sprendimai.